رکوردگیری:

  اندازه گیری دقیق و مرتب صفات مورد نظر به منظور برآورد توان تولیدی گاوهای شیری را رکوردگیری گویند که مهمترین این صفات شیر، چربی، پروتئین، تیپ، تولیدمثل و طول عمر اقتصادی می باشد.

 رکوردگیری از ضروریات اصلاح نژاد گاو بوده و با ادامه و پیگیری آن می توان تولیدات گاو را افزایش داد. اطلاعات حاصل از رکوردگیری منظم، تغییرات تولیدی هر گله و گاو را نشان داده و این اطلاعات به مرکز رکوردگیری منعکس می گردد. بدیهی است که متخصصین تغذیه بر اساس آن، گاوها را دسته بندی و برای هر گروه متناسب با تولید و با توجه به مواد خوراکی موجود و همچنین قیمت نهاده ها، جیره مطلوب و اقتصادی را به گاودار توصیه می نمایند.

 در رکوردگیری علاوه بر رکوردگیری شیر، اطلاعات مربوط به تولیدمثل انفرادی گاوها (زایش، فحلی، تاریخ تلقیح و نوع اسپرم، کنترل آبستنی، خشکی، فاصله دو زایش، گاوهای حذف شده، اطلاعات مربوط به گوساله) جمع آوری و بر اساس اطلاعات حاصله زمان هریک از مراحل فوق پیش بینی شده و جهت کنترل و مراقبت در هر دوره توصیه های لازم برای هر کدام از گاوها به گاودار داده می شود.

 از آنجاییکه اندام تولید شیر، پستان گاو می باشد لذا مراقبت از آن از نظر آلودگی و ورم پستان از مهمترین کارهای یک گاودار می باشد که برای کنترل آن، نمونه شیر ارسالی جهت آنالیز درصد چربی و پروتئین، از نظر باکتریولوژی نیز آزمایش و در صورت مشاهده هرگونه علایم غیرطبیعی توصیه های لازم به گاودار داده می شود.

sabte thump

 از آنجا که انتخاب گاو نر با ظرفیت ژنتیکی بالا به اطلاعات وسیع، دقیق و قابل اطمینان از نظر علمی نیاز دارد زیرا دقیق ترین و عملی ترین روش انتخاب گاو نر بر اساس آزمون نتاج استوار است یعنی دختران گاوهای نر باید از نظر تولید مورد بررسی قرار گیرند، نظر به اینکه آزمون نتاج بر اساس اطلاعات حاصل از رکوردگیری تعداد زیادی از دختران گاوهای نر صورت می گیرد، گسترش امر رکوردگیری در اینجا نیز روشن میگردد.

  علاوه بر این مقایسه ی تولید گاوهای مختلف و محاسبه تولیدات خام، استاندارد شده و میانگین های سالیانه در کل به منظور برآورد معیارهای ژنتیکی مانند وراثت پذیری، تکرار پذیری و انواع همبستگی های بین صفات و همچنین مقایسه ارزش اصلاحی گاوها در گله های مختلف و انتخاب گاوها بر اساس ارزش اصلاحی حاصله و نیز برآورد ارزش اصلاحی گاوهای نر جوان با استفاده از رکورد دختران فامیل، انجام جفتگیری های تنظیم شده با توجه به ارزش اصلاحی بهترین گاوهای نر و بهترین گاوهای از نظر صفات مورد نظر و نهایتا کمک در برنامه انتقال جنین با شناخت بهترین گاوهای دهنده از مهمترین کاربردهای رکوردگیری در برنامه های اصلاح نژاد در کشور است.

sabte2 thump

بطور خلاصه با اجرای رکوردگیری در زمینه های زیر بهبود حاصل خواهد شد:

     کاهش فاصله گوساله زایی و رسیدن به حد استاندارد و مطلوب

        صرفه جویی در مصرف مواد خوراکی و بهبود مدیریت

       افزایش تولید شیر و چربی و مواد جامد شیر

        کنترل و کاهش ورم پستان

       افزایش آگاهی دامداران و آشنایی با روشهای جدید پرورش و نگهداری گاو

       تامین اطلاعات مورد نیاز در برنامه های اصلاح نژاد گاو

به منظور برآورد تولید دامها، مقدار تولید روزانه را اندازه گیری و نهایتا مجموع تولید هر دوره شیردهی مشخص میگردد. با داشتن رکرود دوره های مختلف شیردهی، توان تولیدی دام در طول عمر اقتصادی آن نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

برای اینکه برآورد تولید گاوها تخمین درستی از میزان واقعی باشد بطور قراردادی ماهی یکبار مامورینی از طرف اتحادیه به گاوداریها اعزام شده تا عملیات رکوردگیری را انجام، اطلاعات موجود در گاوداری و عکس گوساله های متولد شده جهت آنالیز بیشتر و صدور اسکیج به اتحادیه ارسال می شوند. هرگاه گاوی در طی شبانه روز سه بار دوشیده شود مامور رکوردگیر موظف است میزان تولید هر سه وعده را گزارش نماید که جمع آنها به عنوان تولید گاو در آن روز منظور می گردد.

 

 

سالن شیر دوشی

Slider

لینک های خارجی

مارادنبال کنید

  • فیسبوک
  • توییتر
  • گوگل+
  • لینکداین

تماس باما

  تلفن
02833330375-02833350066-33350067 

   آدرس

قزوین بالاتر از چهارراه عمران خیابان شهید عباسپور مقابل درب شمالی جهاد کشاورزی